Zaslanie súboru pre EXALOGIC

Pomocou tejto služby je možné zaslať súbor (v odporúčanom formáte .zip) priamo na server firmy EXALOGIC, s.r.o. Služba je určená na zasielanie správ o priebehu (log súborov), databáz na analýzu a importy, prípadne iných súborov. Túto službu využite len po predchádzajúcej konzultácii s pracovníkom Centra podpory firmy EXALOGIC.

Súbor na odoslanie (max. 2 GB)